Ošetrenie priemyselnej odpadovej vody

Takmer každé priemyselné odvetvie používa vodu počas výroby, ktorá sa následne zmení na odpadovú vodu. Vzniknutá odpadová voda rôznych priemyselných odvetví obsahuje odlišné znečisťujúce komponenty.

Sprísnenie environmentálnych noriem a rastúce výrobné náklady na čistú vodu, pôsobí stimulujúco na firmy, aby použitú vodu očistili a následne opätovne použili v technológiách.

Odborná pripravenosť Hidrofilt sro, environmentálna zodpovednosť a otvorenosť voči novým technologickým riešeniam tvoria dobrý základ pre vyriešenie najrôznejších úprav odpadových vôd.

Ponúkame

  • čistenie odpadovej vody na výpustné limitné hodnoty
  • čistenie odpadovej vody pre ďalšie biologické čistenie
  • čistenie odpadovej vody pre rekultivovanie vody
  • čistenie odpadovej vody s rekuperáciou vzácnych materiálov
  • vytvorenie komplexného vodného okruhu pre celú firmu, s optimalizáciou spotreby energie a chemikálií
  • ošetrenie preplachovej vody a galvanických odpadových vôd s nulovou emisiou

Výhody

  • robustná, spoľahlivá technológia so schopnosťou tolerovať výkyvy kvality vody
  • nízke prevádzkové náklady
  • znovuzískanie vzácnych komponentov
  • jednoduché prevádzkovanie technológie

Spoločnosť Hidrofilt je hrdá na systémy ošetrenia odpadovej vody z galvanizácie, ktoré už viac ako 10 rokov slúžia v závodoch spoločnosti GE Hungary Zrt. s výbornou efektivitou.  Aplikovanú technológiu robí mimoriadne ekonomickou rekupácia solí a kovov, taktiež recyklácia technologickej vody.

Slovenčina