Remediácia pôdy

Sanácia podzemnej vody kožiarskeho závodu

    

HLAVNÉ KROKY TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU

 • Koagulácia
 • Flokulácia
 • Lamelová separácia, minimalizácia znečistenia ošetrením kalu
 • Piesková filtrácia – odstránenie ďalších plávajúcich častíc
 • Nanofiltrácia
 • Zmäkčenie
 • Reverzná osmóza 1. (RO1)
 • Reverzná osmóza 2. (RO2)
 • Minimalizácia znečistenia úpravou koncentrátu pomocou RO1
 • Regenerácia zmäkčovača koncentrátom RO2
 • Separácia ťažkých kovov iónovou výmenou (IX)

Slovenčina