Uvedenie do prevádzky a prevádzka systému

  

Naše zariadenia podľa požiadavky dovezieme, namontujeme, uvedieme do prevádzky a zaučíme obsluhu.

Služby

  • doprava, montáž
  • uvedenie do prevádzky, riadenie skúšobnej prevádzky
  • zaškolenie
  • analýza vody
  • prevádzkovanie systému