Elektro-deionizátory

  

Oblasti aplikácie

 • výroba vysokočistej vody
 • výroba infúznych roztokov
 • výroba farmaceutických produktov
 • odstránenie stopových nečistôt

Výhody

 • Ekonomická a ekologická výroba vysokočistej vody
 • Nepretržitá prevádzka bez odstávok (CEDI)
 • Regenerácia bez použitia chemikálií
 • Nízke nároky na elektrickú energiu
 • Modulárna stavba, široká možnosť kombinovateľnosti
 • Minimálne náklady na údržbu
 • Malé priestorové požiadavky
 • Jednoduchá obsluha
 • Stabilná kvalita vody
 • Viac ako 95%-ná výťažnosť vody

Hlavné ukazovatele čistenej vody:

El. Vodivosť: < 1 µS/cm s jednou bunkou < Pri vodivosti < 30 µS/cm vstupnej vody
< 0,1 µS/cm s dvomi bunkami
TOC: < 5 ppb < 100ppb Pri kvalite vstupnej vody < 100ppb
Množstvo zárodkov: > 99%-ný pokles  

EDI sa dá mimoriadne výhodne použiť na koncovú úpravu čistej vody zo zariadení RO.