VÍTAME VÁS NA STRÁNKE HIDROFILT Kft.!

Hidrofilt Kft. vyvíja svoje aktivity v oblastiach technologickej úpravy pitnej, technologickej a odpadovej vody už 25 rokov. Ako generálny dodávateľ, alebo ako subdodávateľ  jednotlivých jednotiek, sa snaží vyhovieť požiadavkám objednávateľov odborne a promptne.


                  Stiahnuť

Videá

Aplikácie

Úprava pitnej vody

Pitnú vodu vyrobíme čistením prírodných zdrojov, podzemnej vody, povrchovej vody (rieky, jazerá), vody s vysokým obsahom soli (morská a brakická voda...

Úprava technologickej vody

Úprava technologickej vody Referencie Miesto inštalácie: KazincbarcikaDátum dodania: 2009Kapacita: 800 m3/hUrčenie: Technologická vodaTechnológia:...

Ošetrovanie vody v energetike

Pravdepodobne nikde inde nie je také dôležité nepretržité dodanie kvalitnej vody ako v energetickom sektore. Kotle, parné vyvíjače a chladiace ...

Ošetrenie chladiacej vody

Spoločnosť Hidrofilt zabezpečí montáž uzatvorených a otvorených chladiacich systémov. Ako výrobca zariadení Vám ponúkame nasledovné jednotky:

Ošetrenie priemyselnej odpadovej vody

Takmer každé priemyselné odvetvie používa vodu počas výroby, ktorá sa následne zmení na odpadovú vodu. Vzniknutá odpadová voda rôznych priemyselných...

Remediácia pôdy

HLAVNÉ KROKY TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU Koagulácia Flokulácia Lamelová separácia, minimalizácia znečistenia ošetrením kalu Piesková filtrácia –...

Výroba vysokočistej vody

Určité priemyselné odvetvia – farmaceutický, elektrotechnický priemysel – stanovujú špeciálne požiadavky na kvalitu vody. Na základe viac ako 20...

Výroba potravín, alko a nealko nápojov

Služby čistenie produktovej a technologickej vody ošetrenie CIP lúhového roztoku ošetrovanie odpadovej vody zásobovanie kotlov napájacou vodou...

Recyklácia priemyselnej preplachovej vody z galvanizácie

Recyklácia preplachovej vody z galvanizácie sa uskutoční zariadením na úplné odsolenie. Zariadenie znižuje obsah soli vo vode pomocou tradičnej...

Ošetrenie priesakovej vody na skládkach odpadu

Odpad uložený na skládkach tuhého komunálneho odpadu obsahuje veľké množstvo chemicky aj biologicky odbúrateľného organického materiálu.

Ošetrenie závlahovej vody

Zavlažovanie a cielený prísun živín v intenzívnom pestovaní kvalitného ovocia a zeleniny prejavuje v posledných rokoch rastúci trend. Kvalita...
youtube
24
Used technologies
188480
Drinking water in 3 year m3/h
1480
Realizované projekty
10
Certifikáty

Naši klienti