VÍTAME VÁS NA STRÁNKE HIDROFILT Kft.!

Hidrofilt Kft. vyvíja svoje aktivity v oblastiach technologickej úpravy pitnej, technologickej a odpadovej vody už 25 rokov. Ako generálny dodávateľ, alebo ako subdodávateľ  jednotlivých jednotiek, sa snaží vyhovieť požiadavkám objednávateľov odborne a promptne. Inovatívnym využitím širokospektrálneho technologického zázemia, ponúka vysokokvalitné riešenia pre najrôznorodejšie oblasti úpravy vody. Projektuje, realizuje, servisuje a prevádzkuje zariadenia na úpravu vody pre priemysel, poľnohospodárstvo a sektor služieb:

 • Výroba pitnej, technologickej a úžitkovej vody z vody podzemnej, morskej alebo brakickej pomocou stacionárnych alebo mobilných kontajnerových zariadení
 • Odsoľovanie technológiou reverznej osmózy pre priemyselné alebo komunálne účely
 • Úprava technologickej alebo produktovej vody pre potravinársky priemysel, výrobu nealkoholických nápojov, liehovarnícky priemysel
 • Úpravy vody pre elektrárne, kotolne, chladiace okruhy, recyklácia vody
 • Výroba vysoko čistej vody Purified water (PW), High purified water (HPW), Ultrapure water (UPW) pre farmaceutický priemysel
 • Priemyselné čistenie odpadových vôd, technológie s nulovou emisiou odpadových vôd (ZLD – Zero Liquid Discharge)
 • Úprava zavlažovacej vody
 • Úprava termálnej vody

 

Hlavné oblasti pôsobenia:

 • Samosprávy, inštitúcie, výrobné jednotky -  úprava pitnej vody a zásobovanie vodou
 • Farmaceutický, petrochemický, potravinársky, ľahký a chemický priemysel a poľnohospodárstvo
 • Príprava technologickej vody a úprava priemyselnej odpadovej vody
 • Elektrárne, kotolne, teplárne, dodávatelia služieb v energetike
 • Úprava napájacích vôd

 

Procesy:

 • Membránová technika: odsolenie reverznou osmózou, nanofiltre, ultrafiltre, mikrofiltre, membránové odplynenie a viazanie plynov, elektrodeionizácia
 • Iónová výmena: zmäkčovanie vody, odsolenie, dekarbonizácia, odstraňovanie ťažkých kovov a dusitanov
 • Dezinfekcia: oxidatívna/neoxidatívna chemická, termická, ultrafialovým žiarením
 • Koagulácia, flokulácia, sedimentácia: predúprava povrchových vôd a predčistenie odpadovej vody
 • Oxidácia, filtrácia, adsorpcia: odstraňovanie železa, mangánu, arzénu, amoniaku, organických nečistôt, odfarbenie, odstraňovanie zápachu
 • Odplynenie: odstraňovanie oxidu uhličitého, amoniaku
 • Úprava kalu: gravitačné zahustenie, sedimentácia, odvodnenie lisovaním
 • Odparovanie: zahustenie koncentrátov, regenerácia užitočných látok