Údržba a servisné služby

Zabezpečíme periodickú údržbu, servis, opravu a dodávku spotrebného materiálu pre naše nové a už existujúce zariadenia.

Služby

  • záručný servis
  • pozáručný servis, údržba
  • zásobovanie materiálom a súčiastkami
  • pre našich zmluvných partnerov, všeobecné odstránenie porúch v prípade výpadku, na území Maďarskej republiky, do 24 hodín