Ošetrenie chladiacej vody

Spoločnosť Hidrofilt zabezpečí montáž uzatvorených a otvorených chladiacich systémov. Ako výrobca zariadení Vám ponúkame nasledovné jednotky:

  • stredné a vysokotlakové vložkové filtre na odstránenie plávajúcich častíc
  • stredné a vysokotlakové filtre s preplachom, separátory na zníženie množstva plávajúcich častíc
  • sondy na meranie zahustenia (elektrickej vodivosti), automatické odkalovanie
  • dávkovacie stanice chemikálií, systémy na prípravu a skladovanie chemikálií
  • integrovaný systém ošetrenia chladiacich okruhov
  • meranie parametrov chladiaceho okruhu, dávkovanie chemikálií podľa množstva/kvality vody, odkalovanie, odstránenie plávajúcich častíc

 

Ako dodávatelia chemických produktov pre chladiace systémy vieme zabezpečiť dovoz a nastavenie dávkovania chemikálií na mieste. Naši spolupracovníci v laboratóriách spoločnosti, vykonajú komplexnú analýzu vody a technologické výpočty.

Slovenčina