Tratarea apei de răcire

Hidrofilt S.R.L. execută circuite de răcire deschise sau închise. Ca producători Vă recomandăm următoarele instalații:

  • filtre cu încărcături filtrante în flux complet sau parțial pentru îndepărtarea suspensiilor din apă
  • filtre cu spălare inversă, în flux complet sau parțial, separatoare pentru reducerea suspensiilor 
  • sistem automat de limitare al conținutului de săruri, de eliminare a nămolului
  • stații dozatoare de reactivi; sisteme de depozitare și de pregătire al reactivilor
  • tratarea completă integrată a circuitelor de răcire
  • urmărirea parametrilor circuitelor de răcire, controlul dozării  reactivilor pe bază de comandă cantitativă și calitativă, separarea nămolului, îndepărtarea materialului plutitor

 

Ca producători, Vă punem la dispoziție reactivi pentru diferitele procese din circuitele de răcire, cu posibilitatea stabilirii dozajului pentru fiecare în parte. 

Cu ajutorul colegilor noștri din laborator, calificați și cu experiență, putem efectua calcule tehnologice și analize complexe ale apei.

Romanian