Obrada rashladne vode

Hidrofilt d.o.o. spreman je obvezati se na kompletnu instalaciju otvorenih i zatvorenih rashladnih krugova. Kao proizvođač uređaja nudimo sljedeće sklopove:  

  • Za uklanjanje lebdećih tvari filtere s punjenjem na parcijalnu ili totalnu struju 
  • Za uklanjanje lebdećih tvari filtere sa povratnim ispiranjem, separatore  na parcijalnu ili totalnu struju  
  • Limitator koncentracije soli, automatika za taloženje 
  • Dozirne stanice az kemikalije; sustavi skladištenja i pripremanja kemikalija 
  • Potpuno integriran obrada vode rashladnih krugova   
  • Mjerenje parametara u rashladnim krugovima, doziranje kemikalija na osnovi količine/kakvoće, taloženje, uklanjanje lebdećih tvari 

 

Kao dobavljači kemikalija spremni smo na isporuku kemikalija za procese u rashladnim krugovima te na postavljanje doziranja na licu mjesta. Uz pomoć naših vrsnih laboratorijskih djelatnika spremni smo za izradu kompleksne analize vode i izračun tehnoloških procesa.

Hrvatski