Opskrba dijelovima i kemikalijama iz skladišta

U interesu kontinuiranog udovoljavanja potrebama naših poslovnih partnera raspolažemo značajnom količinom zaliha – rezervnih dijelova i kemikalija.

Rok isporuke iz skladišta za kemikalije je 3-5 dana, prema potrebama u balonima zapremnine od 10, 25 kg, u bačvi od 200 kg ili spremniku od1000 kg.

Uz široki spektar proizvoda naši stručni suradnici vode brigu da usluživanje bude što potpunije, u skladu s kriterijima kvalitete i kvantitete, a za dostave se također nađe rješenje.

REACH-politika Hidrofilt d.o.o.

REACH - Uredba Europske Unije  o registraciji, vrednovanju, odobravanju i zabrani kemikalija donesena je u svrhu zaštite zdravlja i okoliša. Nakana je bila stvaranje registracijskog sustava kojim bi se omogućilo praćenje puta, odnosno identifikacija kemikalija bilo da su dopjele u proizvode ili su u preparatima. Cilj registracije bio je da se dobije što više detaljnih informacija iz proizvoljno odabranog  „životnog ciklusa” kemikalija. Osim proizvođača kemikalija REACH se odnosi i na proizvođače gotovih proizvoda, distributere, preprodavače i uvoznike koji su prisutni na tržištu EU.

Udovoljavanje zahtjevima uredbe REACH Hidrofilt d.o.o. smatra izuzetno važnim. Naša tvrtka je spremna učiniti sve kako bi udovoljila odredbama  REACH-a, odnosno da svojim kupcima kontinuirano pruža vrhunske usluge.

Od 1. lipnja  2008. započet je predregistracijski postupak REACH-a. Naši partneri dobavljači udovoljili su kriterijima predregistracije. Obveze koje nalažu odredbe REACH-a neće ugrožavati sigurnost isporuke. Naravno, to se odnosi i na pripravke Hidrofilt d.o.o.

Sigurnosno tehničke listove kontinuirano ažuriramo sukladno REACH-u. Za nove sigurnosno tehničke listove obratite se na adresu borsos.k@hidrofilt.hu

Krisztina Borsos

izvršni direktor

GE Powers & Water proizvodi

Materijal identifikaciju Naziv proizvoda
7120951 CORTROL OS 5300 COZ CONTAINER
7166192 DEPOSITROL BL6501 COZ CONTAINER
7164727 GENGARD GN7120 PAN PAIL
7126657 HYPERSPERSE MDC150 COZ CONTAINER
7151553 HYPERSPERSE MSI310 COZ CONTAINER
7128724 OPTIGUARD MCA5418E DRB DRUM
7171438 STEAMATE NA0940E COZ CONTAINER
7171760 STEAMATE PAS6074 COZ CONTAINER
7171341 STEAMATE PAS6075 COZ CONTAINER
7171234 STEAMATE PAS6076 COZ CONTAINER
7120959 CORTROL OS5300 PAN PAIL
7173980 FOODPRO ST8070 PAN PAIL
7174889 HYPERSPERSE MDC772 PAN PAIL
7174890 HYPERSPERSE MDC772 DRB DRUM
7174891 HYPERSPERSE MDC772 COZ CONTAINER
7174893 HYPERSPERSE MDC775 DRB DRUM
7174894 HYPERSPERSE MDC775 COZ CONTAINER
7116661 INHIBITOR AZ8104 COZ CONTAINER
7114543 SPECTRUS NX1164 COZ CONTAINER