Zásobovanie súčiastkami a chemikáliami zo skladu

Kvôli nepretržitej obsluhe našich klientov disponujeme značnou skladovou zásobou tovaru, súčiastok a chemických produktov.

Z nášho skladu chemických produktov dodávame tovar za 3-5 dní, podľa požiadavky v 10, 25 kg bandaskách, 200 kg sudoch a 1000 kg kontajneroch.

Pri širokom sortimente produktov o komplexnú obsluhu sa starajú naši pohotový odborníci, s vyriešením dopravy podľa kvalitatívnych a kvantitatívnych požiadaviek.

Politika REACH Hidrofilt sro

Nariadenie Európskej únie REACH (Registrácia, Evaluácia a Autorizácia chemikálií) slúži na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia. Cieľom je vytvorenie takého registračného systému chemikálií, ktorý umožní ich sledovanie a identifikáciu v tovaroch alebo vo výrobkoch. Cieľom registrácie je, aby bolo zabezpečené sprístupnenie čo najrozsiahlejších informácií o chemických produktoch, v ktoromkoľvek bode životného cyklu. Tým pádom REACH sa vzťahuje nielen na výrobcov chemických produktov, ale aj na výrobcov konečných produktov, distribútorov, predajcov a importérov na území Európskej únie.

Spĺňanie požiadaviek REACH je pre Hidrofilt sro výnimočne dôležité. Naša spoločnosť urobí všetko pre splnenie požiadaviek REACH, resp. pre zabezpečenie neustálej a vysokokvalitnej obsluhy pre našich partnerov.

1. júna 2008 sa začal predregistračný proces REACH. Naši dodávatelia vyhoveli požiadavkám predregistrácie. Bezpečnosť prepráv neohrozia záležitosti týkajúce sa REACH. To sa vzťahuje samozrejme aj na vlastné výrobky Hidrofilt sro.

Naše Karty Bezpečnostných Údajov vyhovujúce požiadavkám REACH budeme postupne aktualizovať. Žiadosť o zaslanie novej karty bezpečnostných údajov posielajte na adresu.

Krisztina Borsos

Produktový manažér

GE Powers & Water Produkty

Materiál identifikácia Názov produktu
7120951 CORTROL OS 5300 COZ CONTAINER
7166192 DEPOSITROL BL6501 COZ CONTAINER
7164727 GENGARD GN7120 PAN PAIL
7126657 HYPERSPERSE MDC150 COZ CONTAINER
7151553 HYPERSPERSE MSI310 COZ CONTAINER
7128724 OPTIGUARD MCA5418E DRB DRUM
7171438 STEAMATE NA0940E COZ CONTAINER
7171760 STEAMATE PAS6074 COZ CONTAINER
7171341 STEAMATE PAS6075 COZ CONTAINER
7171234 STEAMATE PAS6076 COZ CONTAINER
7120959 CORTROL OS5300 PAN PAIL
7173980 FOODPRO ST8070 PAN PAIL
7174889 HYPERSPERSE MDC772 PAN PAIL
7174890 HYPERSPERSE MDC772 DRB DRUM
7174891 HYPERSPERSE MDC772 COZ CONTAINER
7174893 HYPERSPERSE MDC775 DRB DRUM
7174894 HYPERSPERSE MDC775 COZ CONTAINER
7116661 INHIBITOR AZ8104 COZ CONTAINER
7114543 SPECTRUS NX1164 COZ CONTAINER