Automatické demineralizátory

Oblasti použitia

  • • výroba prídavnej vody parných kotlov
  • • mikroelektronika a sklársky priemysel
  • • potravinársky a farmaceutický priemysel

Princíp fungovania

Úlohou automatických demineralizátorov je zabezpečenie odsolenej vody bez nutnosti neustáleho dozoru.

Súčasťou zariadenia je konduktometer (merač elektrickej vodivosti) na meranie obsahu soli ošetrovanej vody, ktorý pri prekročení nastavených hodnôt spúšťa regeneráciu. Nasýtenú katiónovú a aniónovú živicovú náplň regeneruje riadiaca jednotka automaticky, použitím kyseliny chlorovodíkovej a hydroxidu sodného, zo zásobovacích nádrží chemických produktov.

Pri simplex prevedení je počas regenerácie výroba upravenej vody zastavená. Duplexové demineralizátory sú vybavené záložným modulom katexu aj anexu. Počas regenerácie prevádzkových modulov, odsolenie preberajú záložné moduly, tým je zabezpečená kontinuálna výroba odsolenej vody.