Potpuni desalinizatori s automatskim upravljanjem

Područja primjene

  • Proizvodnja pričuvne vode za parne kotlove   
  • Opskrba vodom industrije stakla i mikroelektronike   
  • Proizvodnja odsoljene vode za farmaceutsku i prehrambenu industriju  

Način rada

Svrha potpunih desalinizatori s automatskim upravljanjem je udovoljavanje potreba za odsoljenom vodom bez stalnog nadzora nad uređajem.   

Dio uređaja je mjerač vodljivosti koji detektira sadržaj soli u vodi za obradu, u slučaju prekoračenja podešene vrijednosti pokrene proces regeneracije. Upravljanje desalinizatora automatski pokrene regeneraciju smole zasićenu kationima i anionima uz upotrebu solne kiseline i natrijevog hidroksida iz dozatora za kemikalije.   

Za vrijeme regeneracije kod uređaja „simplex” izvedbe opskrba obrađenom vodom je u prekidu.     „Duplex” desalinizatori imaju na raspolaganju po jedan pričuvni spremnik za izmjenu kationa a isto tako i za izmjenu aniona. Za vrijeme regeneracije pogonskih spremnika odsoljavanje vode odvija se u pričuvnim spremnicima, stoga je proizvodnja odsoljene vode kontinuirana.