Instalații de desalinizare completă cu comandă automată

Domenii de folosință

  • producerea apei suplimentare a cazanelor cu aburi
  • satisfacerea cerințelor deservirii cu apă a industriei de microelectronică și a industriei de sticlă/li>
  • producerea de ape desalinizate pentru  industria farmaceutică și cea alimentară

Principiu de funcționare/h3>

Sarcina instalațiilor de desalinizare completă cu comandă automată este satisfacerea cerințelor de apă desalinizată fără supravegherea permanentă a acestor instalații.

O parte componentă a instalației este aparatul de măsurare a capacității de conducere a apei tratate, indicatoare a cantității de sare a acesteia, care în cazul depășirii limitei fixate pornește regenerarea. Sistemul de comandă a instalației de desalinizare regenerează în mod automat încărcătura saturată de rășină pentru schimb de cationi și anioni prin folosirea de acid clorhidric și hidroxid de sodiu turnat în rezervoarele de chimicale.

În cazul instalațiilor de tip simplex nu se prestează apă tratată în timpul regenerării. Instalațiile de desalinizare completă de tip duplex posedă câte o rezervă din părțile pentru schimb de cationi respectiv de anioni. În timpul regenerării părților de funcționare încep părțile de rezervă desalinizarea apei, astfel fiind continuă producerea apei desalinizate.