Contactori membranari degazori membranari

    

Prin utilizarea contactorilor membranari pot fi îndepărtate gaze dizolvate (CO2, O2) din lichide sau pot fi introduse gaze în lichide.

Domenii de utilizare

1. Îndepărtarea oxigenului

  • din apa de adaos a cazanelor: creșterea duratei de funcționare și al randamentului
  • din apa technologică folosită în cadrul fabricării produselor microelectronice: creșterea eficienței economice

 

2. Îndepărtarea dioxidului de carbon

  • din apa de intrare a treptelor de purificare finală EDI/CDI --> calitate mai bună a apei la ieșire
  • din apa de alimentare a instalației de schimb ionic--> cicluri de funcționare mai lungi

 

3. Dozarea dioxidului de carbon

  • • în băuturi răcoritoare, în ape minerale--> suprimarea proceselor microbiologice, creșterea savorii

 

4. Dozarea azotului

  • • în produse de bere--> capacitate de spumare și stabilitatea spumei, mai bune

 

5. Protecție împotriva coroziunii

  • Îndepărtarea gazelor fără chimicale

 

6. Îndepărtarea amoniacului din ape reziduale --> --> pentru a respecta prevederile legale

 

7. Alte domenii

  • extracția lichid-lichid, concentrarea sucurilor de fructe

Principiul de funcționare

Contactorii membranari sunt instalații hidrofobe care conțin membrane microporoase cu fibre tubulare, unde vin în contact fazele lichid-gaze cu scopul transferului de masă, fără dispergarea fazelor. Datorită formei constructive, faza apoasă nu pătrunde prin membrană, membrana este doar o barieră selectivă între cele două faze. Conform legii lui Henry, la o temperatură dată, concentrația gazului dizolvat în lichid este proporțională cu presiunea parțială a gazului de deasupra lichidului. Dacă presiunea parțială scade, concentrația gazului dat va scădea și în faza lichidă.

Metodele scăderii presiunii parțiale al gazului dat:

reducerea presiunii totale folosind vid

  • prin reducerea presiunii parțiale a gazului dat – introducerea de gaz propulsor, care nu conține gazul de eliminat (dozare de azot sau folosirea unui alt gaz inert, de exemplu pentru îndepărtarea oxigenului)