Contactori membranari degazori membranari

Romanian

    

Prin utilizarea contactorilor membranari pot fi îndepărtate gaze dizolvate (CO2, O2) din lichide sau pot fi introduse gaze în lichide.

Domenii de utilizare

1. Îndepărtarea oxigenului

  • din apa de adaos a cazanelor: creșterea duratei de funcționare și al randamentului
  • din apa technologică folosită în cadrul fabricării produselor microelectronice: creșterea eficienței economice

 

2. Îndepărtarea dioxidului de carbon

  • din apa de intrare a treptelor de purificare finală EDI/CDI --> calitate mai bună a apei la ieșire
  • din apa de alimentare a instalației de schimb ionic--> cicluri de funcționare mai lungi

 

3. Dozarea dioxidului de carbon

  • • în băuturi răcoritoare, în ape minerale--> suprimarea proceselor microbiologice, creșterea savorii

 

4. Dozarea azotului

  • • în produse de bere--> capacitate de spumare și stabilitatea spumei, mai bune

 

5. Protecție împotriva coroziunii

  • Îndepărtarea gazelor fără chimicale

 

6. Îndepărtarea amoniacului din ape reziduale --> --> pentru a respecta prevederile legale

 

7. Alte domenii

  • extracția lichid-lichid, concentrarea sucurilor de fructe

Principiul de funcționare

Contactorii membranari sunt instalații hidrofobe care conțin membrane microporoase cu fibre tubulare, unde vin în contact fazele lichid-gaze cu scopul transferului de masă, fără dispergarea fazelor. Datorită formei constructive, faza apoasă nu pătrunde prin membrană, membrana este doar o barieră selectivă între cele două faze.
Conform legii lui Henry, la o temperatură dată, concentrația gazului dizolvat în lichid este proporțională cu presiunea parțială a gazului de deasupra lichidului. Dacă presiunea parțială scade, concentrația gazului dat va scădea și în faza lichidă.

Metodele scăderii presiunii parțiale al gazului dat:

reducerea presiunii totale folosind vid

  • prin reducerea presiunii parțiale a gazului dat – introducerea de gaz propulsor, care nu conține gazul de eliminat (dozare de azot sau folosirea unui alt gaz inert, de exemplu pentru îndepărtarea oxigenului)