Membranski kontaktori, membranski otplinjači

    

Područja primjene

1. Uklanjanje kisika

  • iz napojne vode kotlova: produženje vijeka i povećanje učinka kotlova 
  • iz tehnološke vode za proizvodnju mikroelektroničkih proizvoda: poboljšanje isplativosti rada 

 

2. Uklanjanje ugljičnog dioksida  

  • iz ulaznih voda izlaznog stupnja EDI/CDI --> bolja kvaliteta vode 
  • iz napojne vode uređaja za ionsku izmjenu --> produljenje pogonskog vijeka  

 

3. Doziranje ugljičnog dioksida  

  • u osvježavajuća pića, mineralne vode --> sprječavanje mikrobioloških procesa, povećanje okusnih užitaka  

 

4. Obogaćivanje dušikom

  • pivski proizvodi --> za bogatu i trajnu pjenu  

 

5. Zaštita od korozije

  • otplinjavanje bez kemikalija

 

6. Uklanjanje amonijaka iz otpadnih voda  --> u skladu sa zakonom

 

7. Ostalo

  • ekstrakcija tekućine sa tekućinom, ugušćivanje voćnih sokova

Načelo rada

Membranski kontaktori su uređaji sa hidrofobnim membranama šupljih vlaknastih mikropora u kojima se u svrhu prijenosa tvari dotiču tekuća i plinska faza bez disperzije. Zbog konstrukcije tekuća faza ne prolazi kroz membranu, membrana je tek potporni sloj između dvije faze.    

Prema Henryjevu zakonu količina plina otopljenog u tekućini na određenoj temperaturi proporcionalna je parcijalnom tlaku toga plina iznad tekućine. Padom parcijalnog tlaka smanjuje se i koncentracija plina u tekućoj fazi .  

Načini smanjenja parcijalnog tlaka određenih plinova:

  • smanjenje ukupnog tlaka primjenom vakuuma 
  • smanjenjem parcijalnog tlaka određenog plina – dodavanje potisnog plina koji je bez sastojaka za uklanjanje (doziranje dušika ili drugog inertnog plina npr. za uklanjanje kisika)