Analiza vode, laboratorijska mjerenja

        

Naša tvrtka raspolaže dobro opremljenim laboratorijem za ispitivanje vode i tvari u vodama. Podaci ovih analiza čine podlogu za izbor optimalne tehnologije obrade voda.     

 

 

Usluge

 

  • Analiza vode 
  • Ispitivanje smola za ionsku izmjenu, adsorbenata 
  • Čišćenje i analiza membrana 
  • Laboratorijski pokusi 
  • Priprema kemikalija