Politika tvrtke

Tvrtka HIDROFILT d.o.o. za svoj cilj poslovanja odredila je postizanje zadovoljstva svojih korisnika i partnera, kroz čvrstih i dugotrajnih poslovnih veza, stoga u interesu jačanja povjerenja svojih partnera izgradili su, održavaju rad i osiguravaju kontinuiran razvoj sustava osiguranja kvalitete MSZ EN ISO 9001:2015, sustava upravljanja okolišem MSZ EN ISO 14001:2015 i sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu ISO 45001:2018.

HIDROFILT d.o.o. u projektiranju, proizvodnji, postavljanju i servisiranju sustava za obradu vode te distribuciji kemikalija uz brigu za očuvanje okoliša, zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu svojim prioritetnim zadatkom smatra pružanje usluga visoke kakvoće. Stoga se obvezuje udovoljiti svim važećim zakonskim propisima o sustavu osiguranja kvalitete, očuvanja okoliša i sigurnosti na radu, te drugim pravnim aktima, administrativnim propisima i standardima. U svrhu poboljšanja učinkovitosti kontinuirano provodi optimizaciju poslovnih procesa, poboljšava svoj učinak na području očuvanja okoliša, sigurnosti na radu i zaštite zdravlja. Zalaže se za izbjegavanje onečišćenja okoliša, za postizanje najmanjeg mogućeg rizika, za izbjegavanje ozljeda, oštećenja zdravlja ili štetnih učinaka na zdravlje.

Kod odabira svojih dobavljača vodi brigu o njihovoj angažiranoj odgovornosti za kvalitetu, očuvanje okoliša te zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu. Za svoje zaposlenike osigurava redovitu edukaciju, potiče i podupire njihovu samoedukaciju.

Tijekom svoga poslovanja HIDROFILT d.o.o. aktivno se uključuje u radnje ekonomski i ekološki učinkovitog iskorištavanja prirodnih, poglavito vodnih resursa, i uspostavljanju njihovog prvobitnog stanja.

Pri tome naglasak stavlja na:

  • Mogućnosti recikliranja vode
  • Minimalizaciju količine otpada
  • Recikliranje ugrađenih materijala, nusproizvoda i otpada
  • Upotrebu biološko razgradive kemikalije
  • Primjenu prirodnih apsorbenata
  • Sprječavanje iznenadnih onečišćenja okoliša