Cégpolitika - Etikai elvek

A HIDROFILT Csoport célja vevői és partnerei elégedettségének elérése, erős és tartós üzleti kapcsolatokon keresztül, ezért partnerei bizalmának erősítése céljából integrált irányítási rendszert épített ki, működtet és folyamatosan fejleszti.

A HIDROFILT Csoport számára elsőrendű szempont komplex, a minőséget, környezetvédelmet és üzembiztonságot szem előtt tartó, magas színvonalú szolgáltatás nyújtása a vízkezelő berendezések tervezése, gyártása, telepítése, szervize és a kapcsolódó vegyszerek forgalmazása, fémek és műanyagok hegesztése, kapcsolódó magasépítés, mélyépítés, vízi-közmű építés területén. Ezért vállalja, hogy megfelel a vonatkozó minőségügyi, környezetvédelmi és munkavédelmi követelményeknek, jogszabályi és egyéb hatósági előírásoknak, szabványoknak. Hatékonysága érdekében folyamatosan optimalizálja folyamatait és javítja a környezetvédelmi-, munka- és egészségbiztonsági teljesítményét. Elkötelezett a környezetszennyezés megelőzésére, törekszik a legkisebb kockázat elérésére, a személyi sérülések, egészségkárosodások, anyagi károk és ártalmak megelőzésére.

Beszállítói kiválasztásánál fontosnak tartja azok elkötelezettségét a minőség, a környezet védelme, valamint a munkahelyi egészségvédelem és biztonság iránt.

A HIDROFILT Csoport tevékenysége során aktívan közreműködik a természeti erőforrások, különös tekintettel a vízkészletek gazdaságos, környezetkímélő hasznosításában és azok eredeti állapotának megőrzésében.

E tevékenysége során hangsúlyt fektet:

 • a víz visszaforgatás lehetőségeinek kiaknázására,
 • a hulladékok mennyiségének minimalizálására,
 • a beépített anyagok, melléktermékek és hulladékok újrahasznosítására,
 • biológiailag lebomló vegyszerek használatára
 • természetes abszorbensek alkalmazására
 • a váratlan környezetszennyezés megakadályozására

A társadalom számára értéket teremtő működése érdekében elkötelezett a fenntarthatóság alapelvei mellett. Munkatársai részére rendszeres képzést biztosít, ösztönzi, támogatja az önképzést.  A MIR-KIR-MEBIR politika kihirdetésre került a munkavállalók körében. 

Etikai elvek

A Hidrofilt munkatársai és vezetői rendelkeznek a megfelelő ismeretekkel, tájékozottak, elkötelezettek a HIDROFILT Etikai Szabályzatának betartásában és betartatásában.

 • Fenntarthatóság
  • Társadalom iránti felelősség – A társadalom iránti felelősség vezet bennünket munkánk során.
  • Környezetvédelem – Tudatosan védjük környezetünket.
  • Egészségvédelem, biztonság – Minden lehetséges módon törekszünk az egészség megóvására és a biztonságra.
 • Tisztességesség
  • Tisztességes piaci magatartás – Nem folyamodunk csaláshoz a verseny érdekében.
  • Csalás és korrupcióellenesség – Semmilyen módon nem veszünk részt megvesztegetési vagy korrupciós ügyekben.
  • Együttműködés állami intézményekkel – Az állami intézményekkel való együttműködésünk során a legmagasabb szintű erkölcsi normákat követjük.
  • Pénzmosás elleni intézkedések – Semmilyen módon nem veszünk részt pénzmosási tevékenységben.
  • Beszállítói kapcsolatok – A beszállítóinkkal fennálló kapcsolataink jogszerű és tisztességes gyakorlaton alapulnak.
  • Nemzetközi kereskedelmi megfelelőség – Megfelelünk minden exportkorlátozással kapcsolatos előírásnak, gazdasági szankcióknak és vámtörvényeknek.
  • Bennfentes kereskedelem – Biztosítjuk a lényeges belső információk megfelelő használatát és bizalmas jellegének megőrzését.
  • Információk és jelentések átláthatósága – Pontos pénzügyi és üzleti nyilvántartásokat készítünk, tartunk fenn és jelentünk
 • Minőség – Termékeink és szolgáltatásaink minősége a legmagasabb szintű ipari normáknak megfelelő.
 • Tulajdon és vagyon védelme
  • Vagyonvédelem – Óvjuk a Hidrofilt vagyoni értékeit és tiszteletben tartjuk másokét.

 

 • Szellemi tulajdon védelme – Versenyelőnyünk védelmében óvjuk a Hidrofilt szellemi tulajdonjogait és tiszteletben tartjuk másokét.
 • Kiberbiztonság – Megóvjuk rendszereinket, hálózatainkat a lopástól, adatvesztéstől és a jogosulatlan hozzáféréstől.
 • Adatvédelem – Tiszteletben tartjuk a magánszemélyek adatvédelemhez fűződő jogait, a Hidrofilt védett információit és informatikai erőforrásait megfelelően használjuk fel.
 • Összeférhetetlenség – Kerüljük az összeférhetetlenséget jelentő eseteket.
 • Tisztességes munkahely
  • Emberi Jogok – Tiszteletben tartjuk és támogatjuk az emberi jogokat.
  • Kölcsönös tisztelet, a diszkrimináció és zaklatás tilalma – Méltányossággal és tisztelettel bánunk egymással.
  • Magánszféra védelme – Tiszteletben tartjuk a magánszférát.
  • Gyermek- és kényszermunka tilalma – Nem alkalmazunk gyermek és kényszermunkát és nem kötünk üzleti kapcsolatot olyan cégekkel, akik ilyet alkalmaznak.
  • Egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség – Biztosítjuk az esélyegyenlőséget.
 • Nyílt jelentéstétel – Nyíltan felemeljük a hangunkat etikai vétség esetén

 

Az Etikai szabályzat elérhetősége: letöltés

Hidrofilt politika elérhetősége: letöltés