Termékeink

TETRAMIX típusú statikus keverők Polimix kialakítású TETRAMIX keverők Turbomix típusú statikus keverők
A TETRAMIX statikus keverők folyadékok folyadékokkal, folyadékok szuszpenziókkal, szilárd szemcsés vagy porszerű anyaggal, anyagokkal, valamint gázok, gázzal vagy gázokkal való összekeverésére készült. A polimix kialakítású statikus keverők különösen kis- és közepes viszkozitású folyadékok folyadékokkal, valamint kis viszkozítású folyadékok gázokkal történő összekeverésére kerültek kifejlesztésre. A Turbomix típusú statikus keverők az irányváltás és a nagy nyíróerő képzés miatt, különösen gázoknak folyadékokban történő elkeverésénél nyújt jelentős segítséget de hatékony a gáz-gáz összekeverésében is.

 

Tetramix típusú statikus keverők

Standard TETRAMIX keverők

A TETRAMIX statikus keverő egy olyan berendezés, mely azonos vagy egymástól eltérő halmazállapotú közegek, különösen folyadékok folyadékokkal, folyadékok szuszpenziókkal, szilárd szemcsés vagy porszerű anyaggal, anyagokkal, valamint gázok, gázzal vagy gázokkal való összekeverésére készült.

Beépített speciális elemei négy részre osztják és kombinálják, majd újra és újra négy felé bontják, keverik az anyagáramot, így minden elem az előző osztások számát megnégyszerezi miután pl. 12 elem matematikailag több mint 16,7 millió megosztást és ezek variációit hozza létre.
Az osztásokat a keverőelem után közvetlen képződő 4 db orsószerű örvényáram optimalizálja, mely "alagút"-mentes, térkitöltő tökéletes keverést eredményez.
Tehát két különböző keverési mechanizmus érvényesül egyszerre, ahol a domináns keverési formát az összekeverendő közegek anyagi tulajdonságai – pl. sűrűség, viszkozitás, hőmérséklet…stb – határozzák meg.

Külön kiemelendő a TETRAMIX statikus keverő azon egyedülálló tulajdonsága, hogy a képzett rész-örvényáramokat közvetlen folyadékáramos ütköztetés mellett egyesíti.

A TETRAMIX statikus keverő kiválóan teljesíti az ilyen berendezésekkel szemben támasztott általános követelményeket. Sokrétű felhasználhatóságát olyan egyéb hasznos jellemzők is támogatják mint, hogy

  • nagy szabad átáramlási keresztmetszettel rendelkeznek,
  • keverő elemei masszív, merev, ütésálló kialakításúak,
  • a keverőelem formája, alakja, mérete rugalmas változtatásra ad lehetőséget,


TETRAMIX statikus keverőelem előtti vegyszercsóvák kialakulása, azok bekeverése átmeneti zónás (kvázi turbulens) áramlásnál

TETRAMIXC és TETRAMIXCi keverők

A TETRAMIXC típusú statikus keverő az áramlási kép kialakításában, valamennyi tulajdonságában gyakorlatilag megegyezik a standard TETRAMIX statikus keverő jellemzőkkel, de a keverőelemek megnövelt örvénykamrái révén további hasznos előnyöket biztosít számukra.
Az egyik leghasznosabb tulajdonság, hogy a keverő előtt szakaszosan adagolt vegyszerdugók szakaszos áramképét képes elsimítani, kvázi folyamatossá tenni, a tökéletes bekeverés mellett.

TETRAMIXCi keverőelem a TETRAMIXC keverőelem egy módosult változata, mely az ívelt geometriának köszönhetően még tovább fokozza a keverési feladat optimalizáláshoz nélkülözhetetlen keverőkialakítás variálhatóságát.

Ez a variálhatóság lehetővé teszi, hogy a keverés során keletkező nyomásveszteség a mindenkori elváráshoz igazodjon.

A megnövelt örvénykamra maximális kihasználását bemutató keverési formáció:


TETRAMIXCi típusú keverőelem keverése átmeneti zónás áramlásnál (gáz-folyadék)

A fenti kép jól reprezentálja annak a speciális belső örvénykamrának a kiváló működését, mely az egy ponton bevezetett s felúszó gázbuborékokat azonnal, és a teljes keresztmetszetben képes az aprítás után bekeverni.

Folyadék bekeverésére példa az alábbi pillanatfelvétel:


A keverési formátumot illusztráló áramlási képhez a v~0,33 m/s; Re~20 500 és CoV<0,04 paraméterek tartoznak.

Ugyanezt a be- illetve összekeverési formációt kapjuk gáz-gáz keverésekor is, csak jelentősen intenzívebb sebesség komponensekkel, magas Reynolds szám- és keverési hatékonyság mellett.

A keverék-elegyet létrehozó örvények sebesség-komponensei a keverő után, az átlagsebesség függvényében, minimum 5-10D egyenes úthosszon garantáltan fennmaradnak.

Polimix kialakítású statikus keverők

polimix kialakítású statikus keverők különösen közepes- és nagy viszkozitású folyadékok folyadékokkal, valamint kis viszkozítású folyadékok gázokkal történő összekeverésére kerültek kifejlesztésre.
polimix felépítésű keverőknél a keverőelemek beépítése a csőházba olyan, hogy elemei egyfajta láncolatba vannak kötve.

Ez a megoldás számos újszerű és hasznos tulajdonságot kölcsönöz a berendezéseknek mind a gyártás-előállítás mind az üzemviteli alkalmazások során (pl. a keverőegység kivehetősége és tisztíthatósága).

TETRAMIXPT
A polimix kialakítású standard TETRAMIX keverőelem formátummal felépített TETRAMIXPT statikus keverő, magában hordozza a TETRAMIX keverő valamennyi előnyös tulajdonságát, de a t=0 mm térközök miatt azt extra rövid keverési úthosszon valósítja meg. Az egymáshoz képest 30 vagy 45 fokban elforgatott elemkkel felépített TETRAMIXPT statikus keverő közepes-és nagy viszkozitású folyadékok keveréséhez javasolt.
TETRAMIXPC és TETRAMIXPCI

A TETRAMIXPC és TETRAMIXPCI típusú statikus keverőknél, az extra rövid keverési úthossz biztosításán túl, ismételten kiemelhető az a tulajdonságuk, hogy növelik annak valószínűségét, miszerint a szakaszosan adagolt vegyszerezés a tökéletes bekeverés után kvázi folyamatossá válik. Mindezt, a keverőelemek megnövelt örvénykamrái segítsége útján érik el.
A TETRAMIXPC és TETRAMIXPCI statikus keverők, az alacsony viszkozitású folyadékoknak és gázoknak folyadékokban való bekeverésénél alkalmazhatók előnyösen.

TETRAMIXPK
A TETRAMIXPK statikus keverő a részelemekből speciális kialakítás és kötés útján láncba rendezett keverőelem-egységgel optimalizálja a keverést s ezen keresztül a legkülönbözőbb gyártástechnológiát. A keverőben egyszerre van jelen a rotáció, a részáram- s örvényképzés, mely jelentős nyíróerővel párosul.
A magas nyíróerő képzés miatt a TETRAMIXPK statikus keverők jó hatásfokkal használhatók kis- és közepes viszkozitású folyadék-folyadék keverésnél és gázoknak folyadékokban való bekeverésénél.

Cseppleválasztás
A TETRAMIXPK típusú statikus keverők jól alkalmazhatók a különféle gázok magukkal ragadott folyadékcseppjeinek leválasztására. Miután a gáznemű közeggel szállított folyadékcseppek nem képesek követni a gyors irányváltást, a rotációs mozgásformát, így előbb utóbb ütközve a keverőelemekkel leválasztásra kerülnek

ETRAMIXPR
A TETRAMIXPR típusú keverő a TETRAMIXPK statikus keverő egy speciális változata, mely jellemzően közepes- és nagyviszkozitású folyadékok összekeverésére, homogenizálására került kifejlesztésre. A réselt kialakítású keverőelem-lapátok egyik igen hasznos tulajdonsága, hogy a rajta átáramló folyadék, a sokszoros megosztáson túl egyfajta forgatást, elemi térfogat cseréket is kénytelen elszenvedni.

Ez a mozgáskombináció nagyon hatékony keverést valósít meg az olyan típusú feladatok elvégzésénél, ahol a keverék csővezeték béli áramlási formája a tisztán lamináris áramlások tulajdonságait hordozzák.

Megvalósuló keverési formációk
TETRAMIXPK

lamináris áramlásnál turbulens áramlásnál

Turbomix típusú statikus keverők

Turbomix keverő család azonos vagy egymástól eltérő halmazállapotú közegek, különösen gázok folyadékokkal valamint folyadékok folyadékokkal való összekeverésére készült.

TurbomixL
Ennél a keverő formációnál a fő hangsúly a lapátok által létrehozott nagyszámú osztáson és a perdület-képzésen van.

A keverőelem-lapátok különleges elhelyezésének eredménye, hogy az áramló folyadék vagy folyadék és gáz keverék egy jelentős nyíróerőt létrehozó ütközés-, megosztás és leválás után az örvénykamra-részben intenzív keveredésen megy keresztül, majd innen kilépve forgó-örvénylő mozgással halad tovább. Az egymást követő hármas mozgáskombináció rendkívül hatékony keverést biztosít már egy keverőelem esetén is.

A keverés hatékonyságának további növelésére ad lehetőséget több keverőelem-egység egymás után történő alkalmazásakor az, hogy általuk kialakíthatunk jobb- és balsodrású örvénylő mozgást.

A sűrű lapátozás, a többszöri ütköztetés, a több keverőelem okozta irányváltás és a relatíve nagy nyíróerő képzés, különösen gázoknak folyadékokban történő elkeverésénél nyújt jelentős segítséget de hatékony a gáz-gáz illetve a nagy viszkozitású folyadékok elkeverésében is.


TurbomixTL

Ennél a keverő-típusnál un. telt lapátozással alakítunk ki speciális keverő-csatornákat. A tengely irányban folyamatosan változó csatorna-keresztmetszetekben már a belépés után megvalósul az elsődleges keveredés (részáramú keverés) majd a kilépést követően a lapátszám meghatározta csatornák részáramai egyesülnek, ahol a jó elkeveredést a kilépő lapát-élek keltette perdület optimalizál.

Itt is alkalmazhatunk jobb- és bal sodrású örvénymozgást előállító keverő egységeket, melyeket egymás után, különböző kombinált formában is beépíthetünk egy adott keverőbe.

A TurbomixTL keverőket kis- és közepes viszkozitású folyadék-folyadék keveréseknél használhatjuk.

 

 

Új termék

  

2 in 1 azaz kettő az egyben jellegű termékként emeltük be gyártmányaink sorába a transzparens PVC csőházzal kialakított azon statikus keverőinket, melyek beépítésük, alkalmazásuk során egyszerre két feladatot láthatnak el, nevezetesen

  • keverési azaz technológiai és
  • áramlásfigyelési azaz üzemviteli
  • feladatot. A 2 in 1 jellegű keverők jellemzően Polimix kialakítású statikus keverők melyek alkalmazása egyaránt előnyös üzemi- és fél üzemi környezetben vagy mint laboratóriumi keverők a különböző mérések, kísérletek végzése során.