Egyedi alkalmazások

TETRAMIX típusú csőreaktorok

A TETRAMIXCS típusú csőreaktorok vagy tankreaktorok a TETRAMIX statikus keverőknek egy olyan speciális megjelenési formája, ahol a keverőelemek egy - az adott feladathoz méretezett - csőkígyóban nyernek elhelyezést.
A méretezés a keverő elemek számának, alakjának, L/D viszonyának, a kiosztásnak valamint a csőház hosszának meghatározását jelenti úgy, hogy a technológiai elvárás szerinti folyamatos keverés mellett a szükséges tartózkodási idő is biztosított.

Ezek a típusú csőreaktorok magukban hordozzák mindazokat az előnyöket, hasznos tulajdonságokat, melyekkel a TETRAMIX statikus keverők rendelkeznek.

TETRAMIX keverőelemek hőcserélőkbe

A statikus keverőelemek alkalmazása az un. csőköteges hőcserélőkben akkor indokolt, ha a hőátadó csövekben áramló közeg jellemző áramlási formája lamináris vagy lamináris közeli.

Ilyen esetekben a TETRAMIX statikus keverőelemek alkalmazásával megváltoztatható a csőben az áramlási forma, jellemzően laminárisról turbulensre, miáltal jelentősen megnövelhető a ilyen kialakítású hőcserélők hőátadási hatásfoka.

hőátvitel intenzifikálása független attól, hogy a csőköteges hőcserélő egyen- vagy ellenáramú, s üzemviteli szempontból a berendezés új vagy régi.

Méretezésük a csőreaktornál leírtakkal egyező.

Cseppleválasztás

A TETRAMIXPK típusú statikus keverők jól alkalmazhatók a különféle gázok magukkal ragadott folyadékcseppjeinek leválasztására.

Miután a gáznemű közeggel szállított folyadékcseppek nem képesek követni a gyors irányváltást, a rotációs mozgásformát, így előbb utóbb ütközve a keverőelemekkel leválasztásra kerülnek.

A cseppleválasztás hatékonyságának növelésére a statikus keverőt követheti egy un. lemezes kialakítású cseppleválasztó egység is, mely a statikus keverővel együtt szerves egységet alkot.

A cseppleválasztó egység második elemeként elhelyezett lemezes cseppleválasztó, egy összekötő nyaktag segítségével csatlakozik a TETRAMIXPK típusú statikus keverőhöz.

TETRAMIXPK statikus keverő lemezes cseppleválasztó

A készülék kialakítása, felépítése, csatlakoztathatósága a fenti összeállítási vázlatrajzon látható. A lemezes cseppleválasztónál a csőben átáramló gáznemű közeget a terelőlemezek egyfajta „szlalomozó” mozgásra kényszerítik és ezáltal végzik el az ütköző cseppek leválasztását.
A terelőlemez egységet a csőház végén kialakított ütközők fogják meg s gondoskodnak arról, hogy visszatolásuk után mindig ugyanabba a pozícióba kerüljenek.
A csőház legalsó alkotója mentén került beépítésre egy célszerűen kialakított kondenzátum elvezető csatorna, melynek feladata a leválasztott, kicsapódott folyadék összegyűjtése és elvezetése.

A technológiai célok érvényesülése érdekében a belső lemezes rész egy duplikált csőkialakítás segítségével hűtéssel (fűtéssel) is ellátható.