2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00310

Kedvezményezett neve: Hidrofilt Kft.

Szerződött támogatás összege484.420.000 Ft

Támogatás mértéke61,08%

Projekt kezdete: 2020.01.01.
Tervezett befejezés dátuma2021.12.31.
Projekt azonosító száma: 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00310

 

 

Projekt leírása:
Az MBR (Membrán Bioreaktoros) szennyvíztisztítási technológia jó lebontási hatásfoka és kompakt mérete miatt egyre nagyobb
szerepet játszik a szerves szennyezésekkel telített szennyvizek tisztításában. A membrán bioreaktor, a bioreaktor és a
membránszűrés kombinációjával kialakított, folyamatosan üzemeltethető rendszer. Az alkalmazásra kerülő membrán feladata a
lebegőanyag visszatartása, ami döntő részt 0,1-1 mikrométer átmérőnél nagyobb mikroorganizusokat tartalmaz. Projektünk célja,
hogy egy olyan új, nagy megbízhatóságú MBR technológiát és azon alapuló szennyvíztisztító berendezést hozzunk létre, amely
konténerbe építhető, minimális helyigénnyel rendelkezik és lebontási hatásfoka kiemelkedően magas. A kialakítandó technológia
újdonságtartalma, hogy extrém alacsony transzmembrán-nyomáson fog működni (fluxus kevesebb, mint 35 L/m2 x h), azért, hogy
hosszútávon kis karbantartásigénnyel, eltömődésmentesen lehessen alkalmazni a membránokat. A kis transzmembránnyomás és a
fajlagosan nagy membránfelület alkalmazása jó energiahatékonyságú berendezés létrehozását teszi lehetővé. Az előzetes vizsgálatok
szerint az MBR alapú húsipari szennyvizek tisztítására kifejlesztendő új technológia energiaigénye 0,55 kWh / m3 alatt lesz. A projekt
eredményeképpen előálló, kifejezetten húsipari szennyvizek tisztítására kialakítandó új MBR alapú technológia magas biomassza
koncentrációval, jó lebontási hatásfokkal, jó fázisszeparációval, kis helyigénnyel és jó energiahatékonysággal fog rendelkezni. Az
optimális transzmembránnyomás és más üzemi paraméterek beállításához a kutatók membrán eltömődés és regenerációs
kísérletsorozatot fognak végezni, valamint az alacsony nyomásértékek üzemképessé tételéhez speciális vezérlést és
reaktorstruktúrát fognak kifejleszteni. A kifejlesztendő LPMBR technológia és berendezés közvetlenül értékesíthető Magyarországon
és a világpiacon egyaránt. A K+F projekt eredményeként születő újítás magas piaci potenciállal rendelkezik, különösen ott, ahol az
ezzel kapcsolatos jogszabályi környezet most szigorodott. Ilyen az Európai Unió területe és például Közép- és Dél-Amerika, azon belül
is pl. Ecuador, ahol a jogszabályváltozás miatt a kifejlesztendő technológia azonnal értékesíthető. K+F projektünk célkitűzése, hogy
egy új, kis transzmembránnyomáson működő, fajlagosan nagy membránfelületet alkalmazó, jó energiahatékonyságú LPMBR
technológiát és berendezést hozzon létre. Célunk, hogy a kifejlesztendő berendezés segítségével a húsipari cégek modernizálni
tudják meglévő szennyvízkezelő berendezésüket úgy, hogy a beépítésre kerülő kis helyigényű új berendezés a lehető legkisebb
karbantartást igényelje, és a lehető legalacsonyabb energiafelhasználással legyen üzemeltethető. K+F projektünk fő feladatai a
következők: (1) Ipari kutatás keretében a kutatók kísérletsorozatot végeznek: (1.1) Különböző típusú, MBR berendezésekhez
kialakított kísérleti membránfelületek alacsony nyomású üzemeltetés mellett történő, eltömődési határértékeinek megállapítására. A
kutatók az egyes membrántípusok határértékeit más-más szemcseméretű modellszennyvíz segítségével, különböző
nyomásértékeken vizsgálják. A mért értékekből meghatározzák a többdimenziós átviteli függvényeket, technológiai modelleket. (2) A
kísérleti fejlesztés keretében a szakemberek a következő feladatokat végzik el: (2.1) A szakemberek megtervezik az új LPMBR
berendezés fő komponenseit és a berendezés távoli monitorozását is lehetővé tevő vezérlőegységet. (2.2) A mérnökök és a
technikusok lefejlesztik az LPMBR berendezést. (2.3) Elvégzésre kerül a berendezés félipari környezetben történő üzemképességi,
kapacitásbeli és energiahatékonysági tesztelése. (2.4) Elkészül a gyártható LPMBR termék gyártási dokumentációja. (2.5) A
vizsgálatok eredményei alapján a szakértők technológiai táblázatot készítenek a hagyományos és az új LPMBR technológia
összehasonlítására, és ellenőrzik, hogy az új technológia energiaigénye nem haladja meg a 0,55 kWh / m3 értéket.
magyar