Technológiai vízkezelés

    

A technológiai vízkezelés célja, hogy a rendelkezésre álló nyersvíz források vízkészletéből, vagy az üzemi technológiából visszaforgatott „használt” vízből egy meghatározott minőségű ipari vizet állítson elő.
A felhasználók igényei sokfélék lehetnek, pl. hűtőrendszeri pótvíz, galvanizáló üzemi öblítővíz, mikroelektronikai mosóvíz, akkumulátor gyártási feltöltővíz, stb. Számos még idesorolható technológiai vízigényt önállóan külön kezelünk, mert a felhasználói igény léptéke indokolja. Ilyen pl. az Erőművi és kazántelepi vízelőkészítés, vagy a Gyógyszeripari vízellátás.

A technológiai vizek minőségi elvárásai szerte ágazók és a kezelésük is ennek megfelelően sokszínű. A vízkezelés folyamata általában a lebegő anyagok és/vagy a vas-mangán tartalom eltávolításával kezdődik. A felszíni vizeknél az előbbire, a kútvizek esetében jellemzően az utóbbira van szükség. Ezt követően szükséges a mikrobiológiai stabilizálás, ami csírátlanító kezelést, vagy vegyszere(k) adagolását jelenti. A folyamat berendezései: szeparátorok homokszűrők, vas-mangántalanítók, Hidrobead szűrők, flotálók, ülepítők, ultra és mikroszűrők, stb.

A második lépésben az előszűrt víz sótartalmának megváltoztatása (lágyítás), vagy csökkentése történik. A sótartalom eltávolításának igénye változó az u.n. részleges sótalanítástól a nagytisztaságú (gyakorlatilag teljesen sómentes) vízminőségig. Az alkalmazott sóeltávolítási technológiák ioncserés és membránszeparációs eljárásokra épülnek, gyakran kiegészítő megoldásokkal kombinálva, mint pl. a membrángáztalanítás, elektrodeionizálás, stb.

Az ajánlatadás során rendelkezésre álló alapadatok és a megrendelő által hozzáadott egyéb elvárások alapján történik az alternatív megoldásokból a kezelési folyamat optimalizálása a „testre szabott” technológia meghatározása. A megrendelő segítheti a folyamat hatékonyságát, ha a szolgáltatott adatok jellemzőek, a valóságnak megfelelnek, továbbá, ha megadja a műszaki színvonalra, automatizáltságra, műszerezettségre vonatkozó igényét is.

magyar