Uzdatnianie Wody Procesowej

   

Oczyszczanie wód procesowych

Referencje

Lokalizacja: Kazincbarcika
Rok oddania do eksploatacji: 2009
Wydajność: 800 m3 / h
Technologia: Ultrafiltracja

Polish