Konstrukcje ogólne

Oprócz montażu instalacji technologicznych, firma Hidrofilt Ltd. prowadzi również projekty budowlane związane z technologiami uzdatniania wody, zwanymi konstrukcjami ogólnymi.

W ciągu ostatnich piętnastu lat nasza firma przeprowadziła liczne udane inwestycje, takie jak poprawa jakości miejskiej wody pitnej, projektowanie i licencjonowanie technologii uzdatniania wody, budowa obiektów operacyjnych i budowa basenów dekantacyjnych oraz zbiorników wodnych. Projekty te zostały zrealizowane w: Ujhartyán, Gyömrő, Kisköre, Bugyi, Inárcs i Dabas. W Inárcs zainstalowano wieżę wodociągową o pojemności 250 m³.

Obecnie, jako główny wykonawca, pracujemy nad systemem uzdatniania wody dla JSR MOL Synthetic Rubber Ltd. w Tiszaújváros.

Zdjęcia wykonane podczas budowy:

„Rozwój technologiczny i budowa wodociągów w Kisköre.”

„Poprawa jakości wód w Bugyi.”

  

„Rekonstrukcja sieci wodociągowej i poprawa jakości wody pitnej w Inárcs".”

  

„Poprawa jakości wody pitnej w Dabas"”