Polityka firmy

W celu zapewnienia satysfakcji klientów poprzez silne i trwałe relacje biznesowe, Hidrofilt Ltd. prowadzi i stale rozwija systemy zarządzania jakością MSZ EN ISO 9001: 2015, MSZ EN ISO 14001: 2015 oraz ISO 45001:2018 certyfikowane przez SGS.

Podstawową troską firmy Hidrofilt Ltd. jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz świadczenie wysokiej jakości usług w zakresie projektowania, produkcji, instalacji i konserwacji urządzeń do uzdatniania wody oraz wprowadzenie do obrotu chemikaliów. Firma Hidrofilt Ltd. zobowiązuje się do przestrzegania wymagań jakościowych, środowiskowych i bezpieczeństwa, przepisów ustawowych i innych przepisów i standardów rządowych. W celu zoptymalizowania swojej efektywności firma Hidrofilt Ltd. stale poprawia swoje działanie w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. Zobowiązaliśmy się do zapobiegania zanieczyszczeniom, przy jednoczesnym dążeniu do zminimalizowania ryzyka wypadków i narażania zdrowia, oraz działania na rzecz zapobiegania chorobom.

Wszyscy dostawcy firmy Hidrofilt Ltd. zwracają uwagę na jakość, ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo i higienę pracy. Hidrofilt Ltd. organizuje regularne szkolenia dla pracowników oraz zachęca i wspiera do samokształcenia.

Hidrofilt Ltd. jest firmą przyjazną dla środowiska, przyczynia się do ekologicznego wykorzystywania i ochrony zasobów naturalnych, zwłaszcza dostaw wody.

Szczególnie położono nacisk na:

  • rozwój recyklingu
  • redukcję odpadów
  • recykling i ponowne użycie zainstalowanych materiałów, produktów ubocznych i odpadów
  • stosowanie biodegradowalnych chemikaliów
  • stosowanie naturalnych adsorbentów
  • zapobieganie przypadkowemu zanieczyszczeniu środowiska