Uruchomienie, system operacyjny

  

Na żądanie klienta dostarczamy, instalujemy na miejscu i uruchamiamy nasze urządzenia oraz zapewniamy szkolenia dla personelu operacyjnego.

Usługi

  • dostawa urządzeń i ich instalacja na miejscu
  • uruchomienie, ruch próbny
  • szkolenie personelu
  • badania laboratoryjne wody
  • systemy operacyjne