Punere în funcțiune

  

La cerere asigurăm transportul, montajul, punerea în funcțiune a instalațiilor și instruirea personalului de deservire.

 

Prestări de servicii

  • transport, montaj
  • punere în funcțiune, efectuarea probelor de funcționare
  • instruire personal
  • măsurători și analize fizico-chimice pentru apă
  • funcționarea sistemului