Instalații de demineralizare cu osmoză inversă

       

Condiția preliminară pentru funcționarea sigură a filtrării moleculare cu membrane, prin osmoză inversă – demineralizare - este ca la anumiți parametri ai apei de tratat, de ex. materii în suspensie, fier, mangan, materiale organice, oxidanți, microorganisme, concentrația să nu depășească limită maximă admisă. Pentru asigurarea acestei condiții este necesară pretratarea apei brute, prin folosirea (în funcție de calitatea apei) a micro-și ultrafiltrelor, a unităților de deferizare și demanganizare, a adsorberilor și a dozatooarelor de chimicale.

Domenii de aplicare

 • desalinizarea apei de mare și apei salmastre
 • tratarea apei de adaos pentru cazane
 • tratarea apei de proces pentru centrale electrice
 • industria alimentară
 • recircularea apelor uzate industriale
 • tratarea apei technologice pentru industria farmaceutică
 • prepararea soluțiilor de dializă
 • tratarea apei pentru laboratoare
 • tratarea apei de uz casnic

Avantaje

 • execuție compactă cu schelet metalic
 • necesar de spațiu redus
 • consum redus de chimicale
 • impact redus asupra mediului înconjurător
 • curățarea membranelor fără demontarea lor din instalație
 • controlul online al calității apei
 • funcționare automată

Instalația de osmoză inversă propriu zisă include atât rezervorul de apă demineralizată, cât și unitățile necesare pentru curățarea chimică periodică a membranelor. Pentru controlul permanent al calității apei tratate, la ieșirea din instalație este montat un aparat de măsurare online a conductivității electrice.