Odsolenie reverznou osmózou

       

Predpokladom molekulárnej filtrácie osmotickými membránami – odsolenia – je, aby koncentrácia určitých parametrov upravovanej vody, napr. hrubé nečistoty, železo, mangán, oxidačné činidlá, organické látky, mikroorganizmy neprekročili hodnoty potrebné k bezpečnej prevádzke zariadenia. K zabezpečeniu uvedených podmienok je nevyhnutná predúprava surovej vody, ktorá podľa kvality vody môže pozostávať z mikro- a ultrafitrácie, zariadení na odstránenie železa a mangánu, adsorberov a dávkovačov chemických produktov.  

Oblasti použitia

 • odsoľovanie morskej a brakickej vody
 • úprava napájacej vody kotlov
 • úprava vody v elektrárňach
 • výroba potravinárskych produktov
 • recyklácia priemyselných odpadových vôd
 • úprava vody vo farmaceutickom priemysle
 • výroba dialyzačných roztokov
 • laboratórne čistenie vody
 • domáca úprava vody

Výhody

 • kompaktné vyhotovenie na konzole
 • malé nároky na miesto
 • minimálna spotreba chemických produktov
 • mierny/malý vplyv na životné prostredie
 • čistenie membrán na mieste
 • on-line kontrola kvality vody
 • automatická prevádzka

samotné zariadenie reverznej osmózy obsahuje aj zásobnú nádrž odsolenej vody a výbavu potrebné k periodickému chemickému čisteniu membrán. Pre permanentné sledovanie kvality upravenej vody je zabudovaná na výstupnej vetve elektronické on-line meracie zariadenie vodivosti.