Služby

Projektovanie, schvaľovanie

Technické a elektrotechnické výkresy zariadení a systémov na úpravu vody vyhotovujeme pomocou...

Výroba

Naši medzinárodní a tuzemskí dodávatelia garantujú vysokú kvalitu komponentov a dielov pre naše...

Uvedenie do prevádzky a prevádzka systému

Naše zariadenia podľa požiadavky dovezieme, namontujeme, uvedieme do prevádzky a zaučíme obsluhu.

Telemetrický a monitorovací systém

Cieľom zabezpečiť najvyšší úroveň zákazníckej podpory sme vytvorili informačný a monitorovací...

Údržba a servisné služby

Zabezpečíme periodickú údržbu, servis, opravu a dodávku spotrebného materiálu pre naše nové a už...

Zásobovanie súčiastkami a chemikáliami zo skladu

Kvôli nepretržitej obsluhe našich klientov disponujeme značnou skladovou zásobou tovaru, súčiastok...

Výroba z nehrdzavejúcich materiálov (Nerez / Inox)

NEREZ dielňu prevádzkujeme od 1. marca 2013. Hlavnou činnosťou je výroba a montáž nehrdzavejúcich a...

Výskum a vývoj

Náš výskumný tím, v spolupráci s viacerými univerzitami a výskumnými ústavmi, pracuje na takých...

Rozbor vody, laboratórne merania

Naša spoločnosť disponuje moderne zariadeným certifikovaným laboratóriom na skúmanie vôd a ...
youtube

Rozbory akreditovaného laboratória

The HIDROFILT Analytical Laboratory performs sampling, on-site and laboratory testing according to specific standards and validated unique methods.