Ošetrenie závlahovej vody

  

Zavlažovanie a cielený prísun živín v intenzívnom pestovaní kvalitného ovocia a zeleniny prejavuje v posledných rokoch rastúci trend. Kvalita závlahovej vody ovplyvní kvalitu, estetický vzhľad a celkovú životnosť závlahového systému.

Ponúkame

  • priemyselné riešenia vo vysokej kvalite
  • nízke prevádzkové náklady
  • odstránenie železa
  • odstránenie bóru
  • odstránenie arzénu
  • odsolenie reverznou osmózou
  • kontajnerové vyhotovenie systému úpravu vody podľa požiadaviek

 

Zo závlahovej vody sa dajú odstrániť bezpečne a ekonomicky nežiadajúce znečistenia (vápnik, horčík, sodík, chlór) technológiou reverznej osmózy.

Predpokladaný negatívny vplyv obsahu soli závlahovej vody na vegetáciu (ppm):

Ukazovateľ

Predpokladaný negatívny vplyv

 

bez

malý

stredný

silný

vážny

Hydrogenuhličitan

122

123-183

184-244

245-366

366

Chlór, na listoch

108

 

 

 

 

Chlór, na koreni

144

 

145-216

217-360

360

Sodík, na listoch

69

 

 

 

 

Sodík, na koreni

69

 

70-207

 

207

Bór

0,3

0,31-0,5

0,51-1,0

1,1-2,0

3

Elektrická vodivosť mS/cm

0,2

0,21-0,7

0,71-2

2-3

3

: Rastliny dobre znášajú vysokú koncentráciu Ca a Mg, ale tvrdá voda (nko>16) postrekom vytvára biele fľaky na povrchu lístia a plodov, vo závlahovom systéme po vyzrážaní upcháva kvapkové hadice a trysky.

Sodík: Ak neprekročí hodnotu 69ppm, závlaha postrekom nepoškodzuje rastliny. Množstvo sodíka nad uvedenou hodnotou môže zapríčiniť popálenie listov. Nadmerné množstvo vyvoláva salinizáciu, zhutnenie pôdy. Akceptovateľná hodnota SAR (Sodium Adsorption Ratio) je nižšia ako 3.

Chlór: Množstvo do 108 ppm nespôsobuje popálenie listov. Množstvo pod 144 ppm nenaruší koreňovú sústavu.

Obsahželeza a mangánu má dôležitý význam.. Tieto prvky majú premenlivé mocenstvo, v oxidačnom prostredí dokážu na seba viazať ďalší kyslík. Dôsledkom toho sa zmenia ich vlastnosti, ich rozpustnosť rapídne klesá, vytvára nerozpustné zrazeniny v závlahovom systéme. Prítomnosť týchto prvkov zmení vodu na žltohnedú, zavlažovaním zafarbia rastliny aj substrát.

Slovenčina