Výroba potravín, alko a nealko nápojov

   

Služby

 • čistenie produktovej a technologickej vody
 • ošetrenie CIP lúhového roztoku
 • ošetrovanie odpadovej vody
 • zásobovanie kotlov napájacou vodou
 • filtrácia vína
 • odstraňovanie medi z destilátov
 • výroba nealkoholického piva a vína
 • rekuperácia  biologicky predčistenej odpadovej vody
 • filtrácia citrusovej a jablčnej šťavy
 • zahusťovanie muštu a ovocnej šťavy
 • filtrácia octu
Slovenčina