Ošetrovanie vody v energetike

Pravdepodobne nikde inde nie je také dôležité nepretržité dodanie kvalitnej vody ako v energetickom sektore. Kotle, parné vyvíjače a chladiace okruhy sú významnými jednotkami energetiky. Ekonomická a efektívna prevádzka týchto zariadení je kľúčovou úlohou, preto je  nevyhnutné zabezpečenie potrebnej kvality napájacej vody.

Ponúkame

 • spoľahlivé zariadenia na úpravu vody s nízkymi prevádzkovými nákladmi
 • podľa požiadavky zabezpečíme výrobu vody najvyššej kvality, s vodivosťou x-microSiemens
 • vytvorenie úsporného systému s recykláciou vody, ošetrením kondenzačnej vody
 • servisné služby na vysokej úrovni s chemickými analýzami
 • zásobovanie chemikáliami zo skladu s krátkou dodacou dobou
 • podrobná technická dokumentácia podľa požiadaviek zákazníka
 • referencie z oblastí energetiky a petrochémie

Ako sa stane zo surovej vody vysokokvalitná napájacia voda?

Zo surovej vody sa odstránia:

 • suspendované plávajúce častice,
 • rozpustené soli, čiastočne alebo celkovo
 • rozpustené plyny, čiastočne alebo celkovo,

a následným pridaním rozličných chemických produktov zabránime vytvoreniu usadenín, korózie a mikrobiologickej záťaže.

Počas hore uvedeného procesu používame nasledovné technológie, v závislosti od kvality surovej a požiadaviek na kvalitu napájacej vody:

 • filtrácia médií
 • zmäkčovanie iónovou výmenou
 • odsolenie iónovou výmenou
 • membránová filtrácia
 • ultrafiltrácia
 • odsolenie reverznou osmózou
 • “studené odplynenie“ membránovým odplynovačom
 • dávkovanie chemikálií
Slovenčina