Obrada vode u energetskom sektoru

Vjerojatno nigdje nije kontinuirana opskrba vodom visoke kvalitete toliko važna kao u energetskom sektoru. Kotlovi, generatori pare i rashladni tornjevi su izuzetno važna postrojenja energetskog sektora. Njihova ekonomičnost i efikasnost umnogome ovisi o adekvatnoj opskrbi potrebnih količina napojne vode.

Što nudimo

 • Pouzdane sustave za obradu voda, s niskim troškovima rada   
 • Po potrebi moguća je proizvodnja vode najviše kvalitete, vodljivosti X-micro Siemens 
 • U svrhu ostvarenja uštede vode izrada sustava za povrat vode, obrada kondenzne vode 
 • Izuzetno visoka razina servisnih usluga kemijskih mjerenja
 • Isporuka kemikalija sa skladišta uz kratke rokove
 • Po potrebi kupaca detaljna tehnička dokumentacija
 • Referentna lista radova na elektranama i u naftnoj industriji

Od sirove vode do napojne vode izvrsne kvalitete

Iz sirove vode uklanjaju se  

 • Suspendirane lebdeće tvari,
 • Djelomično ili potpuno uklone se otopljene soli 
 • Otopljeni plinovi – djelomično ili potpuno

nakon čega se dodavanjem raznih kemikalija sprječava nakupljanje naslaga, proces korozije i pokušavaju izbjeći mikrobiološki problemi.   

U gore navedenim postupcima obrade primjenjuju se sljedeće tehnologije, ovisno o parametrima sirove vode i kriterijima kvalitete napojne vode:   

 • Medijsko filtriranje
 • Omekšavanje ionskom izmjenom
 • Odsoljavanje ionskom izmjenom
 • Uklanjanje karbonata ionskom izmjenom 
 • Membranska filtracija
 • ultrafiltracija
 • odsoljavanje reverznom osmozom
 • “hladno otplinjavanje” uz membransko otplinjavanje
 • Doziranje kemikalija 
Hrvatski