Uzdatnianie Wody w Energetyce

Przemysł energetyczny wymaga wysokiej jakości wody technologicznej do eksploatacji kotłów, generatorów pary, turbin i układów chłodzenia. Niezawodna i ekonomiczna eksploatacja oraz długa żywotność jednostek może być zapewniona dzięki wysokiej jakości wody zasilającej.

Zalety

 • niezawodny sprzęt o niskich kosztach eksploatacji
 • woda najwyższej jakości
 • ekonomiczny system odzysku wody i oczyszczania kondensatu
 • wysokiej jakości serwis posprzedażowy, pomiary i badania analityczne
 • dostawa chemikaliów z własnego magazynu, krótki czas realizacji zamówień
 • szczegółowa dokumentacja techniczna zgodna z wymaganiami Klienta
 • liczne referencje w przemyśle energetycznym i naftowym

Przygotowanie wysokiej jakości wody

Usunięte zanieczyszczenia

 • zawiesiny
 • substancje stałe rozpuszczone (częściowo lub całkowicie)
 • rozpuszczone gazy (częściowo lub całkowicie)

Chemiczne kondycjonowanie w celu przeciwdziałania korozji i mikrobiologicznym zanieczyszczeniom.

Zastosowane techniki według składu wody zasilającej i wymaganej jakości wody wyjściowej:

 • fitracja
 • zmiększanie
 • wymiana jonowa
 • dekarbonizacja
 • separacja membranowa/li>
 • ultrafiltracja
 • odwrócona osmoza
 • odgazowanie membranowe
 • dozowanie chemikaliów
Polish