Održavanje i servisne usluge

Obvezujemo se da ćemo kod novih ili ranije postavljenih uređaja obavljati povremeni pregled, servisiranje, popravak i opskrbu režijskim materijalom.   

Usluge

  • Usluge u jamstvenom roku
  • Usluge nakon isteka jamstvenog roka, održavanje
  • Opskrba materijalima, dijelovima
  • Za naše ugovorne partnere opći otklon kvara, ukoliko je time onemogućeno korištenje usluga ili se javljaju smetnje u proizvodnji, na području Mađarske, u roku od 24 sata

 

Kontakt

E-mail: karbantartas@hidrofilt.hu

Telefon: +36-30-623-1583

Obrazac za prijavu kvara

Ime prijavitelja kvara/smetnje

Broj mobilnog telefona prijavitelja

E-mail adresa

Ime tvrtke

Adresa

Porezni broj (ispunite samo ako nas još niste kontaktirali)

Mjesto montaže

Proizvodni broj uređaja, godina proizvodnje (ime tvrtke, ako je kupljen od druge tvrtke))

Dio uređaja u kvaru

Datum montiranja/puštanja u pogon

Tip dijela uređaja u kvaru

Tip upravljačke glave (kod uređaja s ionskom izmjenom)

Opis kvara