Výroba vysokočistej vody

Určité priemyselné odvetvia – farmaceutický, elektrotechnický priemysel – stanovujú špeciálne požiadavky na kvalitu vody.

Na základe viac ako 20 referencií z farmaceutického a elektronického priemyslu ponúkame:

  • validované systémy na úpravu vody z popredných komponentov (armatúry, prístroje, riadiace jednotky) zariadení membránových zariadení RO/MC/CEDI
  • kompletnú dokumentáciu podľa požiadaviek normy
  • farmaceutickú validáciu/kvalifikáciu (IQ, QQ)
  • odborné prehliadky
  • vysokokvalitné servisné služby

 

Farmaceutický priemysel

Výrobné technológie vo farmaceutickom priemysle vyžadujú vodu v kvalite Purified Water (PW) alebo Highly Purified Water (HPW). Špecifikáciu týchto kategórií obsahujú normy USP a Ph.Eur:

 

Purified water      
Parameter Unit USP Ph.Eur.(Bulk)
TOC ppm C 0,5 0,5
Vodivosť μS/cm@ 20 0C - ≤ 4,3
Vodivosť μS/cm@ 25 0C ≤ 1,3 -
Dusičnan (NO3) ppm - ≤ 0,2
Tvrdé kovy ppm Pb - ≤ 0,1
Aeróbne baktérie CFU/ml ≤ 100 ≤ 100
Highly purified water      
Parameter Unit USP Ph.Eur.(Bulk)
TOC ppm C neudáva sa 0,5
Konduktivitás μS/cm@ 20 0C neudáva sa ≤ 1,1
Nitrát(NO3) ppm neudáva sa ≤ 0,2
aerobaktérium CFU/100 ml neudáva sa ≤ 10
bakteriális endotoxinok l.U./ml neudáva sa ≤ 0,25

Výroba elektronických komponentov

Požiadavka tohto odvetvia na kvalitu vody je, aby bola bez iónová, vodivosť je totožná s teoreticky dosiahnuteľnou hodnotou – 0,055 mikroS/cm pri 25C – bez organických nečistôt. Voda s takou kvalitou sa nazýva Ultra Pure Water (UPW). Požiadavky normy na mikročastice sa môžu odlišovať podľa oblasti využitia vody.

Slovenčina