Projektovanie, schvaľovanie

    

Technické a elektrotechnické výkresy zariadení a systémov na úpravu vody vyhotovujeme pomocou softvérov AUTOCAD, EPLAN a SolidEdge v 2D a 3D variantoch.

Služby

  • zostavenie schvaľovacej a tendrovej dokumentácie
  • projektové dokumentácie
  • vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti