Výskum a vývoj

   

 

Náš výskumný tím, v spolupráci s viacerými univerzitami a výskumnými ústavmi, pracuje na takých nových metódach, ktoré sú v porovnaní s existujúcimi, tak ako z ekonomického, tak aj z ekologického hľadiska efektívnejšie.

Služby

  • odborné poradenstvo
  • vyhotovenie odborných posudkov
  • zostavenie štúdií
  • vývoj postupov
  • výroba a testovanie skúšobných zariadení

 

Univerzity s ktorými spolupracujeme

Univerzita Pannon v Nagykanizsi

Univerzita v Pécsi

Univerzita Corvinus v Budapešti

Univerzita Svätého Štefana

Technická a Ekonomická Univerzita v Budapešti