Telemetrický a monitorovací systém

  

Telemetrický a monitorovací systém

Cieľom zabezpečiť najvyšší úroveň zákazníckej podpory sme vytvorili informačný a monitorovací systém HIS (Hidrofilt Information System). V rámci servisných aktivít je umožnený prístup k systému na rôznych úrovniach.

Ponúkané služby

  • zber a centrálna archivácia procesných údajov zariadení a systémov
  • spracovanie a zobrazenie procesných údajov zariadení a systémov
  • vypracovanie reportov a hlásení na základe spracovaných údajov
  • zaslanie poplašnej správa cez e-mail a sms
  • viacúrovňová registrácia a prístup obsluhy cez našu domovskú stránku
  • sledovanie procesov v reálnom čase cez monitoring na diaľku, s možnosťou zasahovania

Dátový list

Systém je schopný zobraziť ľubovoľný HTML obsah, a tým podporovať poskytovanie informácií. Tu si klient, podľa požiadavky môže nájsť aj dokumenty súvisiace s daným zariadením. Okrem iného je možné tu uložiť technický výkres, fotku, miesto inštalácie zariadenia, tabuľky, odkazy a ešte mnoho ďalších informácií, ktoré sú potrebné k vyhodnoteniu dát monitorovacieho systému. Nižšie je uvedená ilustračná fotka so vzorovými dátami.