Nanofiltre a ultrafiltre

     

Ultrafiltre

Oblasti použitia

 • odstránenie mikrobiologických nečistôt z vôd
 • ičistenie priemyselných preplachových vôd
 • recyklácia odpadových vôd práčovní
 • spracovanie mlieka
 • výroba nápojov
 • čistenie odpadových vôd v membránových bioreaktoroch

 

Výhody

 • ​​bez nebezpečných vedľajších produktov
 • bez vplyvu na chemické a fyzikálne vlastnosti vody, neovplyvní chuť a arómu vody
 • ekonomická a bezúdržbová prevádzka, jednoduchá inštalácia
 • voliteľné rozmery pripojenia a umiestnenia podľa požiadavky

 

Naše služby

 • bezplatné poradenstvo a projekčná konzultácia
 • rýchla servisná služba po celom území republiky
 • zabezpečenie okamžitej výmeny súčiastok zo skladu

Nanofiltre

 • čiastočné zmäkčovanie vody
 • znižovanie obsahu organických látok vo vode
 • spätné získavanie kyseliny a lúhu
 • recyklácia rozpúšťadiel
 • znovuzískanie farbív z vodných roztokov
 • získavanie ťažkých kovov z priemyselných odpadových vôd
 • odstránenie chute, farby a pachu pitnej vody
 • koncentrácia a frakcionácia mliečnych výrobkov
 • odstránenie pesticíd z odpadových vôd