Proizvodnja vode visoke čistoće

Pojedine industrijske grane – farmaceutska industrija, proizvodnja elektroničkih dijelova -  potrebuje vodu koja udovoljava specijalnim kriterijima kakvoće. 

Na osnovi iskustva više od 20 referencija iz farmaceutske industrije i proizvodnje elektroničkih komponenti nudimo:

  • Vrhunski uređaji membranske tehnologije  - RO/MC/CEDI -, sustavi za obradu voda sastavljeni od fitinga, instrumenata i upravljačkih sklopova, potvrđeni validacijom 
  • Kompletnu dokumentaciju koja udovoljava kriterijima standarda
  • Validacija/kvalifikacija za uporabu u farmaceutskoj industriji (IQ, QQ)
  • Ispitivanja na licu mjesta
  • Visokokvalitetne servisne usluge

 

Farmaceutska industrija

Tehnologije u farmaceutskoj industriji zahtijevaju vodu čistoće tzv. Purified Water (PW) ili Highly Purified Water (HPW). Specifikacije za te kategorije definirane su standardom USP i Ph. Eur:

 

Purified water      
Parameter Unit USP Ph.Eur.(Bulk)
TOC ppm C 0,5 0,5
Konduktivnost μS/cm@ 20 0C - ≤ 4,3
Konduktivnost μS/cm@ 25 0C ≤ 1,3 -
Nitrat (NO3) ppm - ≤ 0,2
Tvrdi metali ppm Pb - ≤ 0,1
Aerobne bakterije CFU/ml ≤ 100 ≤ 100
Highly purified water      
Parameter Unit USP Ph.Eur.(Bulk)
TOC ppm C Nema sličnog standarda   0,5
Konduktivnost μS/cm@ 20 0C Nema sličnog standarda   ≤ 1,1
Nitrat (NO3) ppm Nema sličnog standarda   ≤ 0,2
Aerobne bakterije  CFU/100 ml Nema sličnog standarda   ≤ 10
Bakterijski endotoksini l.U./ml Nema sličnog standarda   ≤ 0,25

Proizvodnja elektroničkih dijelova 

Za ovo područje proizvodnje potrebno je osigurati vodu bez iona čija električna vodljivost najbliža je teoretskoj vrijednosti - 0,055 mikroS/cm na 25 °C -, i ne sadrži organska onečišćenja. Voda ovakve kvalitete naziva se UltraPure Water (UPW). U sklopu svega toga, ovisno o konkretnoj upotrebi propisi o mikro onečišćivačima mogu biti izmijenjeni.

Hrvatski