Uzdatnianie Wody Nawadniającej

  

W ostatnich latach coraz większe znaczenie zyskuje nawadnianie i ukierunkowane dostarczanie składników odżywczych w uprawach warzywnych i owocowych. Jakość plonów, ich wygląd estetyczny, jak również trwałość systemu nawadniania zależy od jakości wody wykorzystywanej do nawadniania.

Oferowane są

  • wysokiej jakości rozwiązania przemysłowe
  • usuwanie żelaza
  • usuwanie boru
  • usuwanie arsenu
  • odwrócona osmoza
  • system zamontowany w kontenerach
  • systemy o niskich kosztach eksploatacyjnych

 

Poprzez zastosowanie odwróconej osmozy niepożądane składniki można usuwać w sposób bezpieczny i ekonomiczny.

Niekorzystny wpływ zawartości soli na wzrost roślin (ppm)

Cecha

Oczekiwany efekt

 

żaden

niski

średni

wysoki

ogromny

Wodorowęglan

122

123-183

184-244

245-366

366

Chlorek na liściach

108

 

 

 

 

Chlorek w strefie korzeniowej

144

 

145-216

217-360

360

Sód na liściach

69

 

 

 

 

Sód w strefie korzeniowej

69

 

70-207

 

207

Bor

0,3

0,31-0,5

0,51-1,0

1,1-2,0

3

Przewodnictwo elektryczne mS/cm

0,2

0,21-0,7

0,71-2

2-3

3

Wapń i magnez: Rośliny mogą tolerować ich wysoki poziom, ale duża twardość wody powoduje plamy na liściach podczas jej rozpylania. Wysoka twardość powoduje również szkodliwe działanie (uszkodzenia dysz) w systemie nawadniania.

Sód: Jeśli jego stagnacja jest niższa niż 69 ppm (3 mEq / L), nawadnianie powierzchni nie szkodzi trwałości rośliny. W przypadku przekroczenia tej wartości może spowodować poparzenie liści oraz alkalizację gleby. Dopuszczalna ilość SAR (współczynnik adsorpcji sodu) jest niższa niż 3.

Chlorek: Jeśli jego stężenie jest mniejsze niż 108 ppm, jego działanie nie będzie niekorzystne.

Żelazo i mangan: Substancje te w wyższym stężeniu (gdy ich rozpuszczalność zmniejsza się) mogą powodować nieodwracalne straty w systemie irygacyjnym. Barwa wody będzie żółto-brązowa i da negatywny efekt estetyczny roślinom.

Polish