Tratarea apelor reziduale industriale

Aproape fiecare ramură industrială folosește apă în procesele de producție, din care rezultă după aceea apă reziduală. Apele reziduale din ramurile industriale diferite conțin componente poluante diferite.

Înăsprirea standardelor de protecția mediului și creșterea costurilor de producție a apei curate au un efect din ce în ce mai stimulator asupra firmelor, ca să epureze și să recircule apa de proces în tehnologie.

Pregătirea profesională, angajamentul pentru protecția mediului și capacitatea de a realiza tehnologii unice ale Hidrofilt S.R.L. constituie o bază solidă pentru soluționarea provocărilor din domeniul tratării apelor uzate industriale.

Vă oferim

  • epurarea apelor reziduale până la atingerea valorilor limită de emisie stabilite prin lege, pentru evacuarea în canalizare
  • epurarea apelor reziduale până la atingerea valorilor limită de emisie stabilite prin lege, pentru evacuarea în receptori naturali
  • epurarea apelor reziduale și recircularea lor
  • epurarea apelor reziduale cu recuperarea substanțelor valoroase
  • realizarea unui circuit complex de apă pentru întreaga firmă, cu optimizarea consumului de energie și reactivi
  • tratarea apelor de spălare și a apelor uzate de la tratamentele galvanice până la emisii de gradul zero(ZLD)

Avantaje

  • tehnologie robustă, fiabilă, capabilă să suporte variațiile calitative a apei reziduale

  • costuri de funcționare reduse

  • recuperarea substanțelor valoroase

  •  funcționare simplă

 

Hidrofilt S.R.L. se mândrește cu faptul că sistemele ei de tratare a apelor uzate galvanice funcționează cu eficiență maximă de peste 10 ani în uzinele GE Hungary S.A.

Eficiența economică a tehnologiei se datorează recuperării metalelor, a sărurilor și recirculării apei tehnologice.

Romanian