Oczyszczanie ścieków przemysłowych

Branże przemysłowe wytwarzają ścieki z różnego rodzaju zanieczyszczeniami. Ze względu na rygorystyczne zapisy prawne dotyczącego środowiska oraz rosnace koszty wody surowej, firmy muszą zwiększyć inwestycje w oczyszczanie ścieków i zamykanie obiegów wodnych. HIDROFILT Ltd. oferuje dostosowane do potrzeb rozwiązania w zakresie oczyszczania ścieków przemysłowych.

Oferowane rozwiązania

  • oczyszczanie ścieków w celu dostosowania limitów emisji do kanalizacji
  • kierowanie wody oczyszczonej do naturalnych odbiorników
  • zawracanie czyszczonej wody do ponownego wykorzystania
  • recykling cennych komponentów
  • kompleksowe zarządzanie ściekami z optymalizacją zużycia energii i chemikaliów
  • ZLD wody płuczącej i ścieków galwanicznych

Zalety

  • solidna, niezawodna technologia, która może dostosować się do znacznych wahań jakości wody zasilającej
  • niski koszt eksploatacji
  • recykling cennych komponentów
  • łatwość obsługi

HIDROFILT Ltd. jest dumny ze swoich galwanicznych oczyszczalni ścieków działających na terenie całych Węgier od ponad dziesięciu lat. Technologia ta polega na recyklingu soli i metali i ponownym użyciu wody.

Polish