Obrada industrijskih voda

U proizvodnom procesu gotovo svih industrijskih grana upotrebljava se voda od koje na kraju procesa postaje onečišćena voda. Ove otpadne vode u pojedinim industrijskim granama sadrže različite komponente.

Postroženje ekoloških standarda i povećanje troškova proizvodnje čiste vode djeluje poticajno na tvrtke kako bi one korištenu vodu pročistile i vratile u tehnološki proces.

Stručna osposobljenost, ekološka angažiranost i spremnost za usvajanje jedinstvenih tehnologija čini tvrtku HIDROFILT d.o.o. sposobnom za rješavanje različitih zadataka na području obrade otpadnih voda.

Što nudimo

  • Pročišćavanje otpadne vode do granične vrijednosti
  • Pročišćavanje otpadne vode za ispust u žive vode
  • Pročišćavanje otpadne vode uz povrat pročišćene vode
  • Pročišćavanje otpadne vode uz izdvajanja korisnih komponenti
  • Izrada kompleksnog vodenog kruga za cijelu tvrtku, uz optimalizaciju potrošnje energije i kemikalija
  • Obrada voda nastalih ispiranjem i otpadnih voda iz galvanizacije do razine „zero emisije”

Prednosti

  • Robusna, pouzdana tehnologija koja podnosi kolebanja kvalitete vode s potrebom za obradom
  • Niski troškovi rada
  • Izdvajanje korisnih komponenti
  • Jednostavna tehnologija

Tvrtka HIDROFILT d.o.o. je ponosna na svoje sustave pročišćavanja galvanskih otpadnih voda koji, uz izuzetno visoku razinu učinka, već više od 10 godina funkcioniraju u tvornicama GE Hungary Zrt. Primijenjenu tehnologiju izuzetno rentabilnom čini izdvajanje soli i metala te reciklaža tehnoloških voda i vraćanje u tehnološki proces.

Hrvatski