System oczyszczania wody chłodzącej

Jako producent oferujemy następujące produkty:

  • • filtry mechaniczne do usuwania zawiesin wraz z układem by-passu
  • • separatory wód popłucznych do usuwania zawiesin wraz z układem by-passu
  • • automatyczny pomiar zasolenia resztkowego wraz z zrzutem strumienia off- spec
  • • stacje dozowania chemikaliów, układy do przygotowywania i przechowywania chemikaliów
  • • kompleksowe stacje uzdatniania wody chłodzącej
  • • zautomatyzowany system kontroli i sterowania oraz pomiarów fizykochemicznych dla wszytskich procesów i instalacji

Jako producent i dostawca chemikaliów Hidrofilt Ltd. oferuje szeroki zakres chemikaliów do uzdatniania wody chłodzącej. Dostępny jest również dobór parametrów na miejscu.

Nasz wykwalifikowany zespół laboratoriów jest gotowy do analizy wody i określenia parametrów procesowych.

Polish