POZDRAVLJAMO VAS NA WEB STRANICI HIDROFILT KFT (D.O.O.)

 HIDROFILT d.o.o.  za projektiranje i izgradnju sustava upravljanja vodama već punih 25 godina bavi se obradom pitke vode, tehnologijom obrade voda i obradom industrijskih otpadnih voda. Kao glavni izvođač radova i dobavljač pojedinih dijelova podjednako se trudi stručno i hitno udovoljiti zahtjevima naručitelja. Zahvaljujući inovativnoj primjeni sveobuhvatnih tehnoloških resursa nudi rješenja visoke kakvoće za najraznovrsnije zadatke u procesima obrade vode. Projektira, gradi, servisira i održava sustave za obradu voda u industriji, uslužnom sektoru i poljoprivredi:

 • Proizvodnja pitke ili tehnološke vode iz površinskih voda, podzemnih voda, morske ili bočate vode fiksnim ili mobilnim (kontejner) uređajima
 • Odsoljavanje uz primjenu povratne osmoze u industrijsku svrhu ili za potrebe naselja
 • Obrada tehnoloških i proizvodnih voda za potrebe industrije osvježavajućih, alkoholnih pića i prehrambenu industriju
 • Obrada voda za elektrane, kotlove, rashladne krugove, reciklaža vode
 • Voda visoke kvalitete, proizvodnja vode „Purified„ i „High purified water” za potrebe farmaceutske industrije
 • Pročišćavanje industrijskih otpadnih voda, tehnologije zero emisije
 • Tretman voda za navodnjavanje
 • Obrada termalnih voda

Važnija područja primjene:

 • Opskrba vodom, pročišćavanje pitke vode kod jedinica lokalnih samouprava, ustanova, proizvodnih jedinica
 • Farmaceutska, naftna, plinska, prehrambena, laka i kemijska industrija, poljoprivreda
 • Priprema tehnološke vode, obrada industrijskih otpadnih voda
 • Elektrane, kotlovne naprave, toplane, davatelji energetskih usluga
 • Obrada (dodatne) napojne vode

Postupci:

 • Membranska tehnika:  odsoljavanje uz primjenu povratne osmoze, nano filtracija, ultra filtracija, mikro filtracija, membransko otplinjavanje i separacija plinova, elektrodeionizacija
 • Ionska izmjena:  omekšavanje vode, odsoljavanje, dekarbonatizacija, uklanjanje teških metala, uklanjanje nitrata
 • Sterilizacija, uklanjanje klica:  oksidativno/ neoksidativno - kemijski, termički postupci, uporabom ultraljubičastih zraka
 • Koagulacija, flokulacija, sedimentacija:  prethodna obrada površinskih voda, prethodno pročišćavanje otpadnih voda
 • Oksidacija, filtracija medija, adsorpcija:  uklanjanje željeza, mangana, arsena i amonijaka iz vode, uklanjanje organskih nečistoća, boja, mirisa
 • „hladno” otplinjavanje:  uklanjanje ugljikovodika, aeracija amonijaka
 • Obrada mulja:  gravitacijsko ugušćivanje, dehidracija, uklanjanje vode pomoću filter preše
 • Ishlapljivanje:  ugušćivanje koncentrata, reciklaža, iskorištavanje korisnih tvari